Pripreme za maturu

Kontaktirajte nas

Opis:

Trajanje:
2010.- danas
Kategorija:
Projekti
Poveznica:
Posjeti →

Pripreme za državnu maturu pokrenute su u Križevcima na inicijativu udruge P.O.I.N.T. s ciljem omogućavanja križevačkim maturantima kvalitetnih priprema za završetak srednjoškolskog obrazovanja, kao i uspješne kvalifikacije za upis na fakultete i visoke škole.

Udruga P.O.I.N.T. je projekt realizirala u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem (POU) Križevci, koje je na raspolaganje stavilo prostorije i financijsku službu te Gradom Križevcima koji ga je sufinancirao. Danas je POU u potpunosti preuzelo izvođenje projekta.

Maturanti su polazili pripreme iz hrvatskog jezika, matematike, fizike i kemije za polaganje ispita na državnoj maturi koja se održava u Hrvatskoj kao kvalifikacijski postupak za upis na većinu fakulteta. Na projektu su redovito surađivale sve srednje škole Križevaca, pa se tako nastava nerijetko održavala u učionicama Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga. Predavači su bili mladi stručnjaci iz lokalne zajednice.

Među obaveznim predmetima na državnoj maturi su hrvatski jezik i matematika, za čiji ispit pripreme traju 70 nastavnih sati i to na osnovnoj i višoj razini, ovisno o potrebama polaznika s obzirom na izbor fakulteta. S gotovo upola manjim fondom od 38 nastavnih sati nude se pripreme iz izbornih predmeta – fizike i kemije. Projekt je omogućio drukčiji pristup materiji i gradivu koje je obuhvaćeno ispitnim katalozima, a zasnivao se na mnoštvu zadataka i ciljanom rješavanju problema.